Wymagania systemowe dla DISPONIC

DISPONIC jako oprogramowanie  do planowania personelu posiada określone wymagania systemowe

Opis wymagań systemowych znajduje się tutaj: DISPONIC wymagania systemowe