Platforma internetowa DISPONIC (moduł internetowy)

KOMFORTOWO · ONLINE · W ZASIĘGU RĘKI

Nasza aplikacja internetowa zawsze i wszędzie gotowa dla użytkownika. Na każde urządzenie: smartfon, tablet, czy notebook.

Nasza aplikacja internetowa otwiera całkiem nowe perspektywy w zakresie planowania dyżurów oraz transparentności procesów wobec pracowników i Klientów. Wszystkie nasze aplikacje internetowe mają też interfejs dopasowany do ekranów smartfonów i tabletów.

Wersja testowa

Grafik oraz ewidencja czasu pracy

Info o grafikach w DISPONIC oraz ewidencja czasu pracy online

Drukowanie grafików dla wszystkich pracowników i dołączanie do każdego maila pliku PDF zabiera mnóstwo czasu i kosztuje dużo pracy.
Ale można też inaczej: każdy z pracowników może zobaczyć swój grafik na tablecie, smartfonie lub ekranie swego komputera. A koordynator otrzymuje potwierdzenie odczytu grafiku! Może być pewien, że podległy mu pracownik grafik zobaczył i się z nim zapoznał. Istnieje możliwość udostępnienia podobnej funkcjonalności swym Klientom. Mogą oni za pomocą portalu internetowego zobaczyć, kto dokładnie będzie w danym czasie chronił ich obiekty.

Pracownicy mogą po odbyciu dyżuru wpisywać swój rzeczywisty czas pracy. Starsi obiektu/ Koordynatorzy nie muszą się tym martwić, wystarczy zatwierdzić zewidencjonowane przez pracownika godziny pracy. Dzięki uprawnieniom, które można ustawiać dowolnie, administrator decyduje kto może ewidencjonować czas pracy.

Grafik dla koordynatorów

Platforma internetowa DISPONIC umożliwia planowanie służby podległym pracownikom mobilnie i online.

W aplikacji webowej koordynator/starszy obiektu może zamieniać pracowników w ramach dyżuru (np. w przypadku nagłej absencji), ewidencjonować rzeczywiste godziny pracy i obsadzać „wolne” jeszcze posterunki. Nie musi robić tego siedząc przed komputerem. Może to robić mobilnie, np. będąc gdzieś w drodze (co się nierzadko przecież zdarza). Ma pewność, że wprowadzone dane nie zostaną utracone.

Wniosek urlopowy

Moduł internetowy DISPONIC umożliwia mobilne zarządzanie urlopami online.

DISPONIC umożliwia wstawianie wniosków urlopowych do portalu.  Koordynator widzi taki wniosek i od razu decyduje, czy może go zaakceptować, czy nie. Informacji zwrotnej udziela pracownikowi również za pomocą portalu. Tym samym odpada uciążliwe pisanie maili, czy telefonowanie w tej sprawie.

Tym samym odpada uciążliwe pisanie maili, czy telefonowanie w tej sprawie.

Przerwa w dyżurze i Dostępność

Planowanie grafików online- większa efektywność dzięki modułom Przerwa w dyżurach i Dostępność

Te dwie funkcjonalności: przerwa w dyżurze oraz dostępność przyczyniają się do szybszego procesu planowania grafików, ponieważ eliminują fakt zadawania niepotrzebnych pytań i ciągłego upewniania się co do konkretnych dyżurów. W przypadku funkcji przerwa w dyżurze pracownik wprowadza dni lub godziny, w których nie może być planowany. Z drugiej strony pracownik może zgłosić do koordynatora dni, w których chętnie objąłby posterunek czy dyżur na danym obiekcie. Ta funkcja przyda się w przypadku nowego zlecenia, nie trzeba szukać z listy pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy są akurat wolni.

Rezerwacja dyżuru

DISPONIC  umożliwia współdziałanie pracowników przy obsadzaniu posterunków np. przy wielkich imprezach masowych 

Koordynator wrzuca do portalu pulę nieobsadzonych jeszcze dyżurów dotyczących np. dużej imprezy masowej, targów itp., których ochronę właśnie zlecił Klient. Pracownik wyszukuje z tej puli najbardziej pasujące mu terminy oraz posterunki i bezpośrednio w portalu wprowadza swoje życzenia, które podlegają oczywiście zaakceptowaniu przez koordynatora. Bez zbędnych telefonów do pracowników, którzy i tak nie mogą objąć danego posterunku, bez straty czasu na zbędne wyszukiwania.

Książka służby

Elektroniczna książka służby umożliwia ewidencjonowanie czasu pracy online

Moduł książka służby jest zintegrowana z modułem planowania dyżurów w programie DISPONIC. Nie oferujemy rozwiązań wyspowych, tylko zintegrowany proces przetwarzania danych. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pełnienia służby oraz wydarzenia nadzwyczajne, które zdarzyły się w ich trakcie, zostają bezpośrednio zachowane w systemie.

Układ graficzny można definiować samodzielnie wg własnego uznania. Pozwala to na łatwe spełnianie indywidualnych życzeń Klientów w tym zakresie. Koniec z uciążliwą ręczną ewidencją i odręcznym opisem zdarzeń oraz innych kwestii związanych z prowadzeniem książki.

 

Informacje

Platforma internetowa DISPONIC umożliwia przekazywanie najnowszych aktualności pracownikom online

Pracownik loguje się do portalu. Otwiera się strona startowa. Widać na niej wszelkie aktualne informacje dotyczące pracownika bądź firmy. Może to być info dotyczące spraw agencji, czy zaproszenie na imprezę firmową lub np. przypomnienie o urodzinach kolegi z zespołu. To wszystko wyświetla się na ekranie powitalnym.