Faktura z DISPONIC

INDYWIDUALNIE · AUTOMATYCZNIE · GOTOWE DO WYSYŁKI MAILEM

Fakturowanie to proces wieńczący dzieło. Nie zawsze proces ten odbywa się bez komplikacji. Do rozliczeń z Klientami potrzeba dokładnych i transparentnych stawek, zarówno tych godzinowych, przypisanych do poszczególnych obiektów, jak i ryczałtowych za określone rodzaje usług. Funkcja szybkiego zapisu faktury w DISPONIC pozwala na zaoszczędzenia czasu i nerwów. Program automatycznie zlicza wszystkie pozycje i generuje fakturę. Otwarte pozycje są zawsze widoczne.

Państwa korzyści (tak jak w oryginale biała czcionka na „disponicowym” tle):

  • Generowanie faktur z grafików
  • Zindywidualizowany układ faktury (teksty, logo, czcionka itd.)
  • Komfortowe tworzenie faktur ryczałtowych
  • Tworzenie zindywidualizowanych cen dla obiektu, posterunku, Klienta
  • Elastyczne tabele rozliczeniowe
  • Wysyłka faktur drogą mailową
  • Indywidualne raporty z obrotów w danym okresie za pomocą tabel przestawnych