Aplikacje na smartfony

POMYSŁOWO · NIEZALEŻNIE · NA CZASIE

Smartfony nie przysparzają raczej problemów, jeśli chodzi o połączenie z internetem. Jednak nie zawsze i wszędzie tak jest. W peryferyjnie położonych miejscach często nie ma zasięgu internetowego. Znaleźliśmy na to rozwiązanie. Nasze aplikacje smartfonowe działają także w trybie offline. Pozwala to na kontynuowanie pracy również tam gdzie internet jest niedostępny.

Śledzenie zasobów

Każda agencja ochrony ma nierzadko problemy związane z ubytkami w stanie magazynowym, jeśli chodzi o zasoby materiałowe, w które wyposaża się pracownika (np. kamizelki, broń, krótkofalówki itp.)

Zadajmy sobie parę pytań:

Czy wiesz, gdzie w danej chwili znajduje się pobrany towar?

Czy wiesz, do jakiego zlecenia, / na jaki obiekt zostały pobrane rzeczy i jakie to dokładnie są przedmioty?

Czy po wykonaniu zlecenia zostały zwrócone wszystkie pobrane przedmioty? A jeśli nie, to kto ich nie zwrócił?

Jeżeli odpowiadacie „nie“ na powyższe pytania, oznacza to, że ponosicie straty materiałowe i nie wiecie, kto jest za to odpowiedzialny. Powstają przez to dodatkowe, niepotrzebne koszty na zakup nowych zasobów. Znaleźliśmy na to rozwiązanie: moduł Śledzenie zasobów programu DISPONIC.

Dzięki temu modułowi można śledzić zasoby przypisane do pracownika oraz obiektu.

System kontroli obchodów

Aplikacja smartfonowa DISPONIC oferuje system kontroli obchodów zintegrowany z elektroniczną książką służby.

Pracownicy ochrony zobowiązani są do dokonywania obchodów co pewien określony czas. Muszą one być rejestrowane, a ewentualne zdarzenia zapisywane w książce służby. Służy to z jednej strony bezpieczeństwu samych pracowników, z drugiej zaś spełnia oczekiwania Klienta, który chce wiedzieć, czy jego obiekty są właściwie chronione.

Dotychczasowe technologie w tym zakresie bazowały na drogim, specjalistycznym sprzęcie. To już jest przeszłość. W naszym rozwiązaniu oferujemy  innowacyjne zastosowanie technologii NFC (Near Field Communication). Za punkty kontrolne służą tagi NFC, które są bardzo tanie, odporne na warunki pogodowe i dobrze widoczne po zamocowaniu.

Pełniący służbę, skanując tagi NFC za pomocą zwykłego smartfona, może w łatwy sposób dokumentować swój obchód, ponieważ wpisy do książki służby tworzone są automatycznie.

W wyniku zeskanowania tagu NFC w elektronicznej książce służby automatycznie utworzony zostaje wpis.

Ewidencja czasu pracy

System ewidencji czasu pracy DISPONIC jest ekonomiczny i tani

W przypadku dużych imprez masowych personel przychodzący do pracy musi być szybko i sprawnie zewidencjonowany. Można to zrobić za pomocą aplikacji smartfonowej Disponic. Także i w tym przypadku można używać funkcjonalności w trybie offline. Dzięki temu użytkownik nie jest zależny od połączenia internetowego.