DISPONIC ułatwia pracę

EKONOMICZNY · OPTYMALNY · BAZUJĄCY NA INTERNECIE

Różne funkcjonalności oprogramowania DISPONIC znajdują odzwierciedlenie w poszczególnych modułach. Dla koordynatorów ochrony / starszych obiektu najważniejszy jest moduł planowania dyżurów i ewidencji rzeczywistego czasu pracy potrzebnego później do obliczania wynagrodzenia brutto.
Portal internetowy oraz możliwość podglądu planu dyżurów na smartfonach umożliwia bieżącą komunikację z pracownikami i Klientami. Koordynator może dzięki temu elastycznie i bardzo szybko reagować na nagłe zmiany dotyczące obsady poszczególnych posterunków.

Więcej informacji znajduje się w opisach poszczególnych modułów naszego oprogramowania w rozwijanym menu strony.