Impressum / Nota prawna

Bite sp. z o.o.

ul. Solna 1/51
30-527 Kraków

Reprezentowana przez:

Jochen Hahn
Prezes Zarządu

Robert Chustecki
Prokurent

Kontakt:

tel. (012) 3134519
mail: info@disponic.pl

Wpis do KRS:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Numer KRS 464242
VAT UE: PL 6751488933

Serwis niniejszy został przygotowany przez Bite sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Halickiej 9 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Spółce Bite sp. z o.o. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Bite sp. z o.o. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Bite sp. z o.o. jako poufne. Bite sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Bite sp. z o.o. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. Bite sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane. Bite sp. z o.o. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Bite sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.