Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu internetowego www.disponic.pl. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika w Serwisie www.disponic.pl nie będą odsprzedawane osobom trzecim. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

§ 1 / DEFINICJE

 1. Administrator – administratorem danych jest BITE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-527), przy ul. Solna 1/51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000464242, kapitał zakładowy 60.000 złotych, NIP 6751488933, REGON 122846716. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail info@bite.de.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem disponic.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Serwisu.

§ 2 / DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł otrzymywać materiały promocyjno-informacyjne.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.
 7. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania tych danych.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością.

§ 3 / TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące technologie informatyczne:

 1. Kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Serwisu. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Serwisu. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Serwis i dostarczać treści bardziej dopasowane do oczekiwań Użytkownika.

§ 4 / POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje również, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmień ustawienia plików cookie
Kraków, dnia 18.05.2018